2,151
Dziś Czwartek
2023-09-21

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w Stanisławowie Pierwszym

Aktualizacja: 2023-09-21
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-21 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w Stanisławowie Pierwszym

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-21 godz: 2:22:38
2.Ilość wszystkich firm w Stanisławowie Pierwszym wynosi: 687
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Stanisławowie Pierwszym wynosi: 398
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-21 wrzesień 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Widzimy, że wyraźnie wysuwa się ona na prowadzenie, bo w tym czasie w Stanisławowie Pierwszym ich liczba zwiększyła się o 2.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 1, co stanowi 50% liczby podmiotów, które wybierały tę branżę najczęściej.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Działalność fizjoterapeutyczna. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w Stanisławowie Pierwszym za okres 1-21 wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
2
2
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
1
3
Działalność fizjoterapeutyczna
1
4
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
1
5
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
0
6
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
0
7
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
0
8
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
0
9
Działalność związana z oprogramowaniem
0
10
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w Stanisławowie Pierwszym w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w Stanisławowie Pierwszym

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: