2,151
Dziś Czwartek
2023-09-21

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Stanisławowie Pierwszym

Aktualizacja: 2023-09-21
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-09-21 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Stanisławowie Pierwszym obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-21 godz: 2:22:38
2.Ilość wszystkich firm w Stanisławowie Pierwszym wynosi: 687
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Stanisławowie Pierwszym wynosi: 398
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-21 wrzesień 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Stanisławowie Pierwszym, na pierwszym miejscu od końca widzimy Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 1.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 1.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Stanisławowie Pierwszym za okres 1-21 wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
-1
2
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
-1
3
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
-1
4
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
0
5
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
0
6
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
0
7
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
0
8
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
0
9
Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
0
10
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Stanisławowie Pierwszym w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Stanisławowie Pierwszym ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...