2,151
Dziś Czwartek
2023-09-21

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w Stanisławowie Pierwszym

Aktualizacja: 2023-09-21
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-21 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w Stanisławowie Pierwszym

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-21 godz: 2:22:38
2.Ilość wszystkich firm w Stanisławowie Pierwszym wynosi: 687
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Stanisławowie Pierwszym wynosi: 398
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w Stanisławowie Pierwszym, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w Stanisławowie Pierwszym – wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
1
2
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
1
3
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
1
4
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
1
5
Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
1
6
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
1
7
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
1
8
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
1
9
Działalność organizacji religijnych
1
10
Licea ogólnokształcące
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w Stanisławowie Pierwszym

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w Stanisławowie Pierwszym prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...